INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KURIKULUM (LAM-PT-03-04)

(Pemantauan ini dibuat oleh Ketua Jabatan / Unit terhadap pensyarah sepanjang semester bagi kursus berkenaan)

Username:
Password: 

Tukar Password


Untuk Log in kali pertama:

Username: Nombor KP anda (Tanpa '-').
Password: Nombor KP anda (Tanpa '-').

Terima kasih atas kerjasama anda!